شــــــــــــــــــــــــــــــــرح حال پنجره ی کلاس

از روزی پا به جهان نهادم خودم را با بچه ها دیدم نازکی شیشه ی من مانند دل آن ها بود.

وقتی فصل تابستان میرسد وبجه ها دیگر به کلاس ها سر نمی زدند و من  با کوله باری

ازغم وتنهایی کلاس را نگاه می کردم وگرد وخاک می خوردم .

ووقتی که دوباره سال تحصیلی شروع شدو بچه ها وارد کلاس می شدندمن یک بار دیگه

به حالت اولم می رسیدم ودوباره با خوشحالی بچه ها خوشحال می شدم وبا ناراحت شدن

بچه ها من هم ناراحت می شدم.

                              E.H                                       تاريخ : جمعه پانزدهم آبان ۱۳۸۸ | 23:44 | نویسنده : عرفان |